Công ty cổ phần đầu tư bán lẻ BT – Chuỗi siêu thị Leete Mart

Khách hàng Công ty cổ phần đầu tư và bán lẻ BT

Thông tin Công ty khách hàng

  • Là một mô hình công ty cổ phần phân phối và bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu tại Việt Nam được thành lập từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỉ trước, sau đổi tên và mô hình thành Công ty cổ phần đầu tư và bán lẻ BT
  • Hiện nay Công ty CP đầu tư và bán lẻ BT đã xây dựng được mạng lưới phân phối bán sỉ và bán lẻ rộng khắp trên phạm vi cả nước, trong đó nổi bật là hệ thống chuỗi bán lẻ hàng Made in Japan Leete Mart.

Mô hình TẬP TRUNG KẾT HỢP PHÂN TÁN (OFFLINE) cho khách hàng

Là mô hình chuỗi cửa hàng bán lẻ, mô hình quản lý từ công ty mẹ không dễ dàng áp dụng xuống cả hệ thống cửa hàng. Chính vì thế, Công ty CP đầu tư và bán lẻ BT đã gặp rất nhiều khó khăn với chuỗi bán lẻ Leete Mart.

 

Phần mềm quản lý chuỗi bán lẻ

FTS tự hào là nhà cung cấp hệ thống phần mềm quản lý tập trung chuỗi bán lẻ FTS Retail cho Công ty cổ phần đầu tư bán lẻ BT – chuỗi cửa hàng Leete Mart với quy mô:

  • 01 Văn phòng công ty
  • 01 Kho tổng
  • 20 cửa hàng trực thuộc trên phạm vi cả nước