CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT BẢN- THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM (VEPIC)

Thông tin khách hàng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) được thành lập tháng 07 năm 2016. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in ấn, phát hành. Công ty VEPIC có chức năng tổ chức biên soạn, biên tập, thiết kế, chế bản, in, phát hành các xuất bản phẩm giáo dục phục vụ cho việc dạy – học của giáo viên và học sinh phổ thông, giảng viên và sinh viên cao đẳng, đại học và các đối tượng khác trong xã hội.

Lĩnh vực hoạt động của Vepic

Thông tin triển khai phần mềm

Contact Me on Zalo
Gọi ngay 090 456 6369