Công ty Cổ phần Điện Tam Long

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phân phối điện, Công ty cổ phần điện Tam Long cũng là một trong những đơn vị đã và đang áp dụng các giải pháp kế toán tài chính của FTS.