Công ty Cổ phần Hoàng Tiến

Đặt trụ sở tại Xã Hoàng Tiến, Thị xã Chí Linh, Hải Dương, Công ty Cổ phần Hoàng Tiến hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét.

Hiện công ty đang áp dụng các giải pháp kế toán tài chính tập trung do FTS cung cấp.