Công ty Cổ phần RCEE – NIRAS

Công ty NIRAS (RCEE-NIRAS) có vốn đầu tư của Đan Mạch và Việt Nam được thành lập vào năm 2006 dựa trên nền tảng của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Môi trường –  một thành viên độc lập của Liên hiệp Hội Khoa học & Công nghệ Việt Nam (VUSTA), trụ sở chính được đặt tại Hà Nội. Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn về năng lượng, biến đổi khí hậu và môi trường.

Hiện nay FTS đang cung cấp cho Công ty cổ phần Rcee – Niras giải pháp kế toán tài chính, quản lý dự án, timesheet. Hệ thống sử dụng 2 đồng tiền hạch toán là VNĐ và USD, sử dụng hai ngôn ngữ làm việc là tiếng Việt và tiếng Anh.