Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Berich Việt Nam

Khách hàng Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Berich Việt Nam

Thông tin triển khai hệ thống phần mềm tại Công ty khách hàng

Là một công ty chuyên kinh doanh dịch vụ bán lẻ gồm một chuỗi các siêu thị bán lẻ, hiện nay công ty đã có 3 siêu thị trên địa bàn An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội. Với phương châm: “CHIA SẺ LỢI NHUẬN – CHIA SẺ THÀNH CÔNG”, BeRichMart cũng mở ra cánh cửa kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ cho tất cả các khách hàng, tận dụng sức mạnh của tiêu dùng để đem lại lợi nhuận cho chính mình.

Triển khai hệ thống phần mềm tại BeRichMart

FTS triển khai hệ thống ứng dụng quản lý quản lý siêu thị gồm các phân hệ quản lý tài chính, quản lý mua hàng, bán hàng, kho và quản lý siêu thị bán lẻ đáp ứng tổng thể các yêu cầu quản lý của một doanh nghiệp bán lẻ cho công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Berich Việt Nam.