Công ty Cổ phần Ứng dụng và dịch vụ Công nghệ Cao (ASTEC)

Công ty Cổ phần Ứng dụng và dịch vụ Công nghệ Cao (ASTEC) được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng một đội ngũ nhân lực tri thức trẻ, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, nhiệt huyết, có ý thức và trách nhiệm với tương lai của đất nước và có ý chí vươn lên khẳng định bản thân. ASTEC mong muốn trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực điện tử-viễn thông, công nghệ thông tin và phần mềm tại Việt Nam, đồng thời là một thương hiệu đầy uy tín với các đối tác trong khu vực và trên toàn thế giới. Đáp lại sự tin tưởng của khách hàng bằng cam kết sáng tạo

FTS đã xây dựng và triển khai Hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể cho ASTEC bao gồm hai phần chính là quản trị kế toán – tài chính và quản trị nhân sự – tiền lương.