Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Thái Bình

Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Thái Bình

Thông tin khách hàng

Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Thái Bình – PV Oil Thái Bình là đơn vị thành viên của Tổng công ty dầu Việt Nam, tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Thông tin triển khai phần mềm

FTS đã cung cấp cho PV Oil Thái Bình hệ thống quản lý bán hàng, quản lý kho bao gồm các module:

  • Quản lý bán hàng (bán buôn)
  • Quản lý bán hàng (bán lẻ)
  • Quản lý kho

                           Triển khai phần mềm tại Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Thái Bình

Hệ thống được triển khai theo mô hình tập trung, cho các đơn vị trực thuộc bao gồm:

  • Văn phòng công ty tại Thái Bình.
  • 02 kho (Hải Phòng, Thái Bình)
  • 10 cửa hàng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.