Công ty TNHH bao bì Tri-Wall Vina

Thông tin khách hàng

Công ty TNHH bao bì Tri-Wall Vina là đơn vị Tư vấn, thiết kế, sản xuất các sản phẩm cho lĩnh vực đóng gói công nghiệp có địa chỉ tại KCN Phố Nối A – Nhà xưởng công ty KCT Thuận Phát, KCN Phố Nối A, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên .

Triển khai hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp

Năm 2018, FTS đã ký kết và triển khai hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp FTS ERP bao gồm các phân hệ chính:

  • Quản lý Kế toán tài hính
  • Quản lý Bán hàng
  • Quản lý Mua hàng
  • Quản lý Kho
  • Quản lý nhân sự- tiền lương