Công ty TNHH Flexcon Việt Nam

Công ty TNHH liên doanh Flexcon Việt Nam là công ty liên doanh đặt trụ sở tại xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang, Bắc Giang chuyên sản xuất các sản phẩm may mặc, gia công công nghiệp.

Hiện nay FTS đang cung cấp cho Công ty TNHH liên doanh Flexcon Việt Nam giải pháp kế toán tài chính. Hệ thống sử dụng 2 đồng tiền hạch toán là VNĐ và USD, sử dụng hai ngôn ngữ làm việc là tiếng Việt và tiếng Anh.