Công ty TNHH Foseca Việt Nam

Khách hàng Công ty TNHH FOSECA Việt Nam

Thông tin triển khai hệ thống phần mềm quản lý bán lẻ tại Công ty FOSECA VIETNAM

Được thành lập tại Hàn Quốc vào năm 2002, là doanh nghiệp chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp đã và đang triển khai kinh doanh tại 5 quốc gia trên thế giới.

Khách hàng Công ty TNHH FOSECA Việt Nam

Năm 2008, FOSECA VIETNAM được thành lập, khởi đầu với nhà máy có quy mô lớn nhất thế giới tại Bắc Ninh của Samsung Electronics. Đến nay Foseca đã mở rộng quy mô với 6 chi nhánh trực thuộc.

Foseca đã lựa chọn FTS là đơn vị cung ứng hệ thống phần mềm quản lý bán lẻ FTS Retail để phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh của đơn vị mình.