Công ty TNHH Four Nine

Là 1 thành viên của Four Nine Shoes, Four Nine sản xuất bao bì giấy carton và tấm giấy đặt trụ sở tại Đồng Nai.

Hiện nay, FTS đang cung cấp cho Công ty TNHH Four Nine giải pháp kế toán tài chính. Hệ thống sử dụng hai đồng tiền hạch toán và hai ngôn ngữ làm việc là Tiếng Việt và Tiếng Nhật.