Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung

Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung

Thông tin khách hàng

Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS), Công ty Khoáng sản Lào Cai (LAMICO) và Công ty HH khống chế Cổ phần Gang thép Côn Minh (KISC), được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số: 121021000012 do Bộ KH&ĐT cấp ngày 18 tháng 9 năm 2006. Công ty VTM chính thức đi vào hoạt động từ ngày 09/10/2006. Hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ, sản xuất gang thép với hai dự án lớn là: Khai thác và chế biến quặng sắt mỏ Quý Xa với sản lượng 3 triệu tấn/năm và Xây dựng và vận hành Nhà máy gang thép Lào Cai với công suất giai đoạn I là 500.000 tấn/năm.

Thông tin triển khai phần mềm

FTS dã cung cấp hệ thống giải pháp quản lý tài chính kế toán, quản lý kho; quản lý nhân sự tiền lương cho VMT theo mô hình tập trung tại:

  • Văn phòng công ty
  • Nhà máy Gang Thép
  • Mỏ đá Quý Sa