Công ty TNHH Grant Thorton

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Nexia ACPA

Thông tin khách hàng

Nexia Acpa Việt Nam là một thành viên của công ty đi đầu toàn cầu về kế toán, tư vấn, Nexia Quốc Tế. Tháng 7/2014 Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Nexia ACPA đã đạt được thỏa thuận sáp nhập hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Công ty sau khi sáp nhập sẽ tiếp tục là thành viên chính thức của mạng lưới Grant Thornton toàn cầu và hoạt động dưới tên gọi Grant Thornton. Sự kết hợp này sẽ tạo nên một công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Thông tin triển khai phần mềm

FTS hiện đang cung cấp cho Grant Thornton Việt Nam giải pháp hệ thống:

  • Quản trị tài chính.
  • Quản trị dự án, timesheet.
  • Sử dụng song song hai đồng tiền hạch toán là VNĐ và USD.

Hệ thống sử dụng hai ngôn ngữ làm việc là tiếng Việt và tiếng Anh.