Công ty TNHH MTV dịch vụ Agribank

Thông tin khách hàng

Công ty TNHH MTV dịch vụ Agribank là một công ty con của Ngân hàng nông nghiêp và phát triển nông thôn Việt Nam AGRIBANK.

Logo Công ty TNHH MTV dịch vụ Agribank

Thông tin triển khai

FTS đã triển khai thành công hệ thống phần mềm kế toán cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Agribank theo mô hình phân cấp đơn vị:

Mô hình phân cấp đơn vị trên phần mềm FTS

Phần mềm được triển khai cho văn phòng trụ sở chính công ty và 04 đơn vị con bao gồm:

  • Nhà in 01
  • Trung tâm dịch vụ ngân quỹ Miền Bắc
  • Nhà in 02
  • Trung tâm dịch vụ ngân quỹ Miền Nam

Cơ sở dữ liệu tập trung đặt Trụ sở chính Công ty.

Liên hệ ngay (024).3748.0398 để được tư vấn và demo chi tiết Phần mềm kế toán quản trị tập trung cho mô hình công ty mẹ – con.

Contact Me on Zalo
Gọi ngay 090 456 6369