Công ty TNHH MTV Led Vina

Công ty TNHH MTV Led Vina là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất gia công hàng may mặc xuất khẩu chất lượng cao, đặt trụ sở tại Khu 5-Tây Cốc-Đoan Hùng-Phú Thọ.

Hiện nay FTS đang cung cấp cho Công ty TNHH MTV Led Vina giải pháp kế toán tài chính. Hệ thống sử dụng 2 đồng tiền hạch toán là VNĐ và USD, sử dụng hai ngôn ngữ làm việc là tiếng Việt và tiếng Hàn.