Công ty TNHH PANKO Tam Thăng

Thông tin khách hàng

Tập đoàn Dệt May Panko Hàn Quốc được thành lập năm 1984 và đến nay đã trở thành một trong những tập đoàn dệt may lớn và có uy tín nhất Hàn Quốc. Sau hơn 30 năm không ngừng đổi mối và phát triển, tập đoàn dệt may Panko đã có nhiều nhà máy sản xuất ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. Tại Việt Nam, tập đoàn dệt may Panko đã thành lập công ty TNHH Panko Vina tại Bình Dương từ năm 2002 với tổng số lao động lên đến 10,000 người.

Để tiếp tục đầu tư và phát triển ở Việt Nam, tập đoàn dệt may Panko quyết định thành lập công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng vào năm 2015 với quy mô 15,000 nhân công tại Khu công nghiệp Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đi đôi với việc phát triển bền vững và giải quyết vấn đề lao động của tỉnh, Panko Tam Thăng nói riêng cũng như tập đoàn Panko nói chung không quên chăm sóc tốt và có những chính sách ưu đãi tốt nhất cho người lao động.

Công ty TNHH PANKO Tam Thăng

Nội dung triển khai

FTS đã triển khai cho Panko Tam Thăng hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp gồm các phân hệ chính:

 • Quản lý kế toán tài chính
 • Quản lý Mua hàng, Bán hàng, Kho
 • Quản lý nhân sự tiền lương cho 15.000 CNV
  • Quản lý tuyển dụng
  • Quản lý nhân sự
  • Quản lý chấm công
  • Quản lý tính lương
  • Quản lý bảo hiểm

Hệ thông cung cấp giao diện ngôn ngữ song song Anh – Việt và theo dõi hạch toán theo 02 loại tiền tệ VNĐ và USD