Công ty TNHH Phát triển Nội Bài

Công ty TNHH Phát triển Nội Bài, một công ty liên doanh giữa Malaysia và Việt Nam với hoạt động chính là quản lý và phát triển KCN Nội Bài.

Hiện nay FTS đang cung cấp cho Công ty TNHH Phát triển Nội Bài giải pháp kế toán tài chính. Hệ thống sử dụng 2 đồng tiền hạch toán là VNĐ và USD, sử dụng hai ngôn ngữ làm việc là tiếng Việt và tiếng Anh.