Công ty TNHH Scanwell Logistic Việt Nam

Scanwell Việt Nam là một thành viên của Scanwell toàn cầu với hơn 80 văn phòng trên thế giới, và hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa và cung cấp cung cấp gói giải pháp vận chuyển toàn cầu.

Công ty TNHH Scanwell Logistic Việt Nam hoạt  động chủ yếu trong lĩnh vực vận chuyển nội địa, vận chuyển quốc tế, thủ tục hải quan và dịch vụ gom hàng lẻ.

Hiện nay, FTS đang cung cấp cho Công ty TNHH Scanwell Logistic Việt Nam giải pháp kế toán tài chính tập trung. Phần mềm sử dụng 2 ngôn ngữ làm việc là tiếng Việt và tiếng Anh, sử dụng 2 đồng tiền hạch toán là VNĐ và USD.