Công ty TNHH xây dựng-sản xuất và thương mại Phước An

Thông tin khách hàng

Công ty TNHH xây dựng – sản xuất và thương mại Phước An là đơn vị sản xuất, cung cấp, lắp đặt các mặt hàng trang trí nội, ngoại thất uy tín trong thị trường trong nước, có địa chỉ tại  Lô C5-3 KCN Tịnh Phong – huyện Sơn Tịnh – Tp. Quảng Ngãi.

Triển khai hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp

Năm 2016, FTS đã ký kết và triển khai hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp FTS ERP bao gồm các phân hệ chính:

  • Quản lý Kế toán tài hính
  • Quản lý Bán hàng
  • Quản lý Mua hàng
  • Quản lý Kho
  • Quản lý quản trị sản xuất
  • Quản lý nhân sự- tiền lương

Quy mô triển khai: Văn phòng công ty và 02 chi nhánh.

 

 

Triển khai hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp

Quy trình sản xuất và mô hình nghiệp vụ

Đơn hàng bán => Kế hoạch sx => Lệnh sx => Kế hoạch mua vật tư => Đơn hàng mua vật tư => Nhập kho => Xuất vật tư cho sx => Nhập sp => Bán hàng

 

Mô hình hóa nghiệp vụ tại công ty khách hàng