Công ty xăng dầu Petrolimex Lào

Công ty xăng dầu Petrolimex Lào

Thông tin khách hàng

Công ty xăng dầu Petrolimex Lào được thành lập theo Dự án đầu tư sang Lào của Petrolimex đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài số 452/BKHĐT-ĐTRNN ngày 21 tháng 6 năm 2011. Theo đó, Petrolimex sẽ trực tiếp hiện diện kinh doanh thương mại tại Lào với sự hợp tác của Chevron.

 

Công ty xăng dầu Petrolimex Lào

Thông tin triển khai

FTS đã xây dựng và triển khai thành công hệ thống quản trị tập trung (kế toán, bán hàng, mua hàng, kho hàng, vận tải, bán lẻ,……) cho toàn bộ các đơn vị của Công ty xăng dầu Petro Lào (Công ty  mẹ, 18 kho và cửa hàng) trên toàn quốc.

  • Hệ thống được triển khai theo mô hình tập trung, cho tất cả các đơn vị trực thuộc trên các vị trí địa lý khác nhau.
  • Hệ thống sử dụng hạ tầng kết nối Internet, giảm thiểu chi phí đầu tư và vận hành.

                                       Triển khai phần mềm tại Công ty xăng dầu Petrolimex Lào