Đánh giá mới của các chuyên gia về tính phức tạp của kế toán

Một số chuyên gia kế toán đã viết một bài báo nêu lên các đánh giá mới về sự phức tạp trong ngành kế toán. Phương pháp mới được đưa ra là sử dụng các thẻ tương tác trong Báo cáo ngôn ngữ kinh doanh mở rộng, hoặc XBRL, các định dạng, công nghệ hiện đang được Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch yêu cầu đổi với hồ sơ tài chính. Giáo sư Rani Hoitash – Đại học Bentley và Udi Hoitash – Đại học Northeastern đã tận dụng báo cáo tài chính của XBRL để xây dựng thước đo về tính phức tạp của các Báo cáo tài chính. Họ đề xuất việc tiết lộ nhiều thông tin kế toán hơn thể hiện qua các thẻ XBRL phản ánh sự phức tạp của kế toán. Bài báo sẽ được xuất bản trong ấn phẩm sắp tới của tạp chí Đánh giá kế toán, xuất  bản bởi Hiệp hội kế toán Mỹ.

Họ viết: Sự tăng lên của các báo cáo tài chính và số lượng các khái niệm kế toán dẫn tới việc các nhà phân tích cần chuẩn bị kỹ càng hơn, thu thập, phân loại, lưu vết và phân tích thêm nhiều thông tin. Quá trình này đồi hỏi phải có kiến thức sâu rộng hơn về các tiêu chuẩn kế toán hiện hành. Các nhà nghiên cứu dự đoán khi sự phức tạp gia tăng, kiểm toán viên và người chuẩn bị sẽ gặp khó khăn để đưa ra các báo cáo tài chính tin cậy bởi họ sẽ mắc nhiều lỗi hơn nếu không áp dụng những nguyên tắc kế toán đúng đắn. Họ thấy được kế toán có tính phức tạp cao hơn, do đó sẽ ảnh hưởng tới việc lập các báo cáo tài chính và các vấn đề kiểm soát nội bộ khác, đôi khi dẫn tới việc nộp báo cáo tài chính chậm và làm tăng chi phí kiểm toán.

Nghiên cứu này chứng minh các báo cáo kế toán càng phức tạp, chất lượng các báo cáo tài chính nộp cho SEC có thể sẽ giảm sút. Giáo sư tin rằng phương pháp tính toán sự phức tạp của kế toán mà họ đưa ra có thể mang lại lợi ích cho nhiều đối tượng khác nhau. Biện pháp này có thể được các công ty, hội đồng quản trị và ủy ban kiểm toán nội bộ sử dụng nội bộ để cân nhắc giữa công ty riêng của họ với các công ty tương tự trong ngành. Thông tin đó có thể hướng dẫn việc phân bổ nguồn lực cho chức năng kế toán để kiểm soát rủi ro báo cáo tài chính, giúp các công ty tránh khỏi hậu quả tiêu cực. Các biện pháp mới cũng có thể được kiểm toán viên sử dụng trong quá trình đánh giá rủi ro và quá trình đàm phán mức phí, đặc biệt là xung quanh các quyết định của khách hàng mới. Các nhà đầu tư đặc biệt có thể hưởng lợi từ việc sử dụng thước đo như một chỉ số độ tin cậy của các con số được báo cáo và để đánh giá độ khó dự đoán kết quả hoạt động của công ty trong tương lai. Điều này có thể giúp nhà đầu tư lựa chọn phù hợp hơn với mong muốn của họ.