FTS Accounting 2 năm liền nhận giải Sao Khuê

Giải thưởng Sao Khuê, giải thưởng uy tín và truyền thống của ngành công nghiệp phần mềm  và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam nhằm tôn vinh và trao tặng giải thưởng cho các đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành có thành tích xuất sắc trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm và CNTT Việt Nam.

Sau khi đã dành giải Sao Khuê năm 2012, sản phẩm phần mềm kế toán FTS Accounting tiếp tục được vinh dự  là sản phẩm duy nhất trong lĩnh vực phần mềm kế toán và tài chính doanh nghiệp được trao giải Sao Khuê năm 2013.

Là sản phẩm phần mềm kế toán doanh nghiệp trong bộ hệ thống phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp FTS, Phần mềm kế toán FTS Accounting hướng tới mô hình các doanh nghiệp vừa và lớn có nhiều công ty con, chi nhánh trên các vị trí địa lý khác nhau. Dữ liệu toàn doanh nghiệp được triển khai theo giải pháp tập trung kết hợp phân tán, kết nối dựa trên nền tảng Internet, giúp cho việc xử  lý, khai thác thông tin tổng thể cuả doanh nghiệp một cách nhanh chóng và kịp thời.