Triển khai Hệ thống phần mềm quản lý nhân sự – tiền lương FTS HRM cho Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO

Thông tin Khách hàng

Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO tiền thân là Chi nhánh giao nhận hàng Vật liệu nổ Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 32/MT-TCCB ngày 24/10/1984 của Bộ Mỏ và Than “V/v thành lập Chi nhánh giao nhận hàng vật liệu nổ Đồng Nai” trực thuộc Xí nghiệp Hóa chất mỏ – Công ty Xuất nhập khẩu Than và cung ứng vật tư. Đơn vị được giao nhiệm vụ đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) cho các ngành:  Xi măng, sản xuất vật liệu xây dựng, các công trình xây dựng thủy lợi, thủy điện, giao thông… cho các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng VLNCN của ngành khai thác mỏ cũng như sự phát triển của các địa phương khu vực Nam Bộ, đến nay đơn vị đã nhiều lần được chuyển đổi từ Chi nhánh lên Xí nghiệp và hiện nay đã phát triển thành Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO.

Quy mô lao động: Hơn 300 người.

KH nhan su tien luong - Micco Nam Bo

Khách hàng của FTS – Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO

Điểm nổi bật trong giải pháp của FTS

FTS đã đưa ra giải pháp giải quyết hiệu quả bài toán quản lý hồ sơ người lao động tại Công ty với đặc thù số lượng cán bộ công nhân viên nhiều, phân cấp tài khoản quản lý theo từng đơn vị. Từ đó, hỗ trợ giảm thiểu khối lượng công việc của cán bộ phòng Tổ chức hành chính ở cấp tổng, đảm bảo được tính kịp thời và chính xác của dữ liệu.

FTS đã đưa ra giải pháp quản lý quá trình thay đổi lương, quản lý các khóa đào tạo, quản lý lưu trữ văn bản giấy tờ bản Scan có liên quan phù hợp với yêu cầu của MICCO. Từ đó, hỗ trợ giảm thiểu công sức lưu trữ hồ sơ, giấy tờ bản cứng. Giảm thiểu rủi ro đối với an toàn bảo lưu dữ liệu bằng cách sao chép, quản lý trên phần mềm.

Danh sách Module đã triển khai

  • Quản lý Hồ sơ người lao động.
  • Quản lý Đào tạo.
  • Quản lý cấp phát bảo hộ lao động.
  • Quản lý ngạch bậc, hệ số lương, mức hưởng và phụ cấp lương.