Khách Sạn Đông Á

Khách hàng hệ thống khách sạn Đông Á

FTS hiện đang triển khai hệ thống phần mềm FTS Hotel Management cho hệ thống chuỗi nhà hàng khách sạn của Khách Sạn Đông Á – Hoàng Văn Thụ – Thái Nguyên

Đông Á Plaza tại Thái Nguyên

Hệ thống khách sạn cao cấp Đông Á