Làm việc online cùng phần mềm kế toán FTS

Trong thời đại công nghệ 4.0, việc sử dụng các phần mềm có cơ chế online là điều không thể thiếu. Đặc biệt trong thời điểm khi dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp, nhiều công ty, đơn vị đã lựa chọn hình thức làm việc ở nhà, làm việc từ xa để đảm bảo các hoạt động doanh nghiệp vẫn được diễn ra và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Phần mềm kế toán, quản trị doanh nghiệp FTS Accounting luôn luôn hướng tới các yếu tố làm việc “online” liên tục, người dùng có thể ngồi tại bất kỳ đâu có mạng internet đều có thể kết nối phần mềm, dữ liệu để làm việc như khi đang ngồi tại công ty, từ đó đảm bảo tính “đồng nhất” và “tức thời” về dữ liệu của toàn hệ thống.

Đặc biệt đối với các đơn vị có mô hình công ty mẹ, công ty con hay các chi nhánh, văn phòng trực thuộc, thì tính tức thời, đồng nhất, online là điều luôn được đặt mục tiêu hàng đầu để có một hệ thống dữ liệu chung từ đơn vị mẹ đến đơn vị con, đảm bảo tính chính xác và thống nhất về dữ liệu, giảm thiểu chi phí đầu tư hạ tầng, mang lại hiệu quả, ra quyết định nhanh chóng cho lãnh đạo doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán, quản trị doanh nghiệp FTS Accounting với nền tảng win-form, với 2 chế độ làm việc: qua mạng LAN và  kết nối làm việc từ xa qua internet sẽ là một lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp khi làm việc từ xa. https://fts.com.vn/san-pham/ke-toan-tai-chinh-erp/

Đặc biệt FTS đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt: Tặng module hóa đơn điện tử với 1000 số hóa đơn cho doanh nghiệp khi mua phần mềm kế toán trong tháng 4 và tháng 5/2020. Đăng ký ngay: https://fts.com.vn/tin-tuc/khuyen-mai/