Quản lý bán hàng

Sơ đồ chức năng:

 • Khai báo các danh mục: khách hàng, nhóm khách, phương thức nhập xuất…
 • Khai báo giá bán: áp dụng cho từng đơn vị, khách hàng, trong thời gian hiệu lực.
 • Khai báo các chương trình giảm giá, chiết khấu.
 • Quản lý định mức công nợ cho từng khách hàng, thời hạn thanh toán, phương thức thanh toán..
 • Tự đông quy đổi số lượng lit thực tế sang số lượng Lit15 dựa vào tỷ trọng và nhiệt độ.
 • Quản lý các đơn hàng bán: đầy đủ các thông tin, đơn vị cấp hàng.
 • Chức năng Tách ngăn chuyển hàng cho khách hàng:
  • Theo dõi các thông tin về xe :loại xe, biển số, lái xe, số ngăn của xe, dung tích các ngăn (phần mềm sẽ tự tính tổng dung tích các ngăn của xe), tải trọng, …
  • Khi tạo lệnh xuất hàng: chọn xe điều hàng, phần mềm sẽ tự động tách ngăn dựa trên khai báo trước đó về xe hoặc người dùng cũng có thể tự đánh dung tích chuyên trở cho từng ngăn theo thực tế.
 • Một đơn hàng có thể có nhiều lệnh xuất hàng. Khi đơn hàng xuất đủ thì không tạo được lệnh xuất nữa.
 • Các thông tin trên đơn hàng chỉ cần nhập 1 lần. Khi tạo các phiếu xuất kho, hóa đơn, phần mềm sẽ tự động lấy các thông tin đã nhập ở đơn hàng lên mà người dùng không phải nhập lại.

Quy trình bán hàng: