Quản lý các CTKM, chiết khấu, giảm giá

Bên cạnh việc quản lý voucher, FTS Retail còn giúp nhà quản trị xây dựng và quản lý các chương trình khuyến mại khác một cách chi tiết và khoa học.

 • Tạo lập các chương trình khuyến mại bằng tiền/giảm giá/chiết khấu,…
 • Import toàn bộ chương trình khuyến mãi từ Excel
 • Cho phép thiết lập tự động kích hoạt và tự động kết thúc
 • Khuyến mại hàng tặng kèm, tự động dừng khi hết hàng khuyến mại
 • Giảm giá áp dụng theo tỉ lệ phần trăm, số tiền.
 • Áp dụng theo nhóm mặt hàng, ngành hàng
 • Áp dụng theo lịch biểu (ngày vàng, giờ vàng)
 • Áp dụng theo phiếu giảm giá (mang tính tùy chọn).
 • Áp dụng theo thẻ ưu đãi (thẻ thông tin khách hàng), dạng thẻ, đối tượng chủ thẻ, nhóm người nhận chiết khấu…
 • Áp dụng theo số lượng hàng bán, giá trị hàng bán.
 • Áp dụng theo ngày sinh của khách hàng
 • Áp dụng theo số thứ tự của phiếu tính tiền
 • Áp dụng theo doanh số tích lũy trong kỳ trước và theo một số phân nhóm ngành hàng
 • Cho phép khóa 1 mặt hàng trong chương trình khuyến mại/khóa tức thời cả chương trình khuyến mãi.