Quản lý chấm công

Giải quyết triệt để bài toán chấm công phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp.

Giúp quản lý chi tiết thời gian làm việc của từng nhân viên, tránh tình trạng sai công cho người lao động.

Cho phép kết nối với các thiết bị chấm công đã được thiết lập để lấy dữ liệu vào ra hàng ngày của nhân viên,tính toán thời gian vào ra, đi muộn về sớm, thời gian làm thêm giờ, cho phép sửa đổi bổ sung lần quẹt bù giờ hành chính cho nhân viên..

Quy trình nghiệp vụ

Chức năng của phân hệ:

  • Quản lý thiết bị máy chấm công : cho phép khai báo kết nối đến các máy chấm công thông dụng nhất trên thị trường hiện nay. Cho phép thiết lập các ca làm việc trong ngày : giờ ra, giờ vào, thời gian nghỉ giữa ca, thời gian được tính làm thêm giờ… Cho  phép phân ca chi tiết từng tổ đội, phòng ban công ty.
  • Quản lý thông tin vào ra : cho phép nhân viên cập nhật thông tin xin nghỉ : thời gian nghỉ,lý do xin nghỉ ,người có trách nhiệm quản lý phê duyệt thông tin xin nghỉ của nhân viên.
  •  Quản lý đi sớm về muộn, vi phạm chính sách .
  • Quản lý đăng ký nghỉ, làm thêm, làm bù, thai sản.
  • Cho phép khai báo ngày lễ, tết, kỉ niệm hàng năm theo chế độ của công ty.
  • Tính toán tổng công việc làm thêm giờ…
  • Hệ thống báo cáo.
Màn hình phân ca cho từng phòng ban
Báo cáo chấm công tháng