Quản lý giá bán

Với phân hệ Quản lý giá bán của Phần mềm quản lý bán hàng FTS Retail, người quản lý văn phòng trung tâm của mạng lưới có thể ấn định giá bán cho toàn bộ mạng lưới nói chung, cũng như đối mỗi cửa hàng riêng biệt nói riêng.

Hệ thống hỗ trợ nhiều phương pháp khác nhau để quản lý giá bán trong mạng lưới bán hàng. Cho phép lập giá bán giống nhau trên toàn hệ thống đối với một mã hàng hoặc giá bán khác nhau trên từng chi nhánh, trên từng kho hoặc trên từng nhóm đối tượng khách hàng

  • Ghi nhận nhiều dạng giá: bán buôn, bán lẻ, giá vốn.
  • Ghi nhận các thay đổi về giá, theo dõi lịch sử thay đổi giá
  • Cho phép quản lý được giá bán theo nhiều phương thức khác nhau:
  • Xác lập giá cho từng nhóm/loại/sản phẩm cụ thể
  • Theo các cửa hàng khác nhau
  • Theo từng đơn vị tính (Lô, thùng, gói lẻ,…)
  • Theo từng CTKM (giờ vàng, ngày vàng, mua hàng tặng kèm, chiết khấu giá bán,…)
  • Thẻ hội viên, thẻ voucher…
  • Lên kế hoạch cho bảng giá và tự động áp giá theo lịch đặt trước.