Quản lý kho

Mô hình phần mềm tại kho xăng dầu:

Sơ đồ chức năng quản lý kho:

  • Khi VPCT (đơn vị A) chuyển hàng sang cửa hàng (đơn vị B) thì tai VPCT tạo phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Kho đó dưới cửa hàng tự động sinh phiếu nhập điều chuyển nội bộ, và cửa hàng vào xác nhận phiếu theo đúng lượng hàng nhập thực tế.
  • Xuất điều chỉnh: khi cần điều chỉnh hàng tồn kho (hỏng, mất mát, điều chỉnh giá trị, số lượng…).
  • Tính giá vốn hàng hóa.
  • Kiểm kê hàng hóa: chương trình tự động tính ra số lượng và giá trị chênh lệch, sau đó tạo hạch toán điều chỉnh.

Quy trình chuyển kho nội bộ giữa các đơn vị công ty: