Quản lý mua hàng

Hệ thống phần mềm quản lý bán hàng FTS Retail cung cấp đầy đủ các chức năng quản lý mua hàng tại các cửa hàng và tại trung tâm:

  • Quản lý nhà cung cấp: lưu trữ đầy đủ thông tin, các phương thức giao hàng, phương thức thanh toán.
  • Quản lý giá mua: lưu các báo giá của các nhà cung cấp và từng loại hàng hóa. Các khoản chiết khấu, điều kiện thanh toán. Cho phép so sanh giá báo của các nhà cung cấp, các giá báo theo thời gian.
  • Quản lý yêu cầu mua hàng theo đơn hàng bán, theo lệnh sản xuất, theo từng đầu công việc. Cho phép duyệt/ không duyệt yêu cầu mua theo cấp quản lý và đối chiếu lượng hàng tồn kho. Lựa chọn nhà cung cấp cho những yêu cầu mua được duyệt.
  • Quản lý hợp đồng mua hàng và các hạn mức công nợ phải trả của từng hợp đồng.
  • Theo dõi hàng mua bằng VNĐ và ngoại tệ.
  • Lập đơn hàng mua có thể lập trực tiếp hoặc lập từ hợp đồng. Quản lý từng đơn hàng mua trong nước và đơn hàng nhập khẩu. Tính cước phí vận chuyển, bảo hiểm và các chi phí khác. Tự động tính thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, phân bổ cho từng loại hàng theo các tiêu thức khác nhau: số lượng, giá tiền, trọng lượng
  • Nhập hàng: theo dõi hàng nhập kho theo phiếu nhập kho hoặc là nhập kho theo hóa đơn (hóa đơn kiêm phiếu nhập kho).
  • Theo dõi hàng trả lại nhà cung cấp trong nhiều trường hợp do hàng không đạt tiêu chuẩn, trả hàng trước khi nhận hóa đơn hoặc sau khi nhận hóa đơn.
  • Khai thác báo cáo: Báo cáo mua hàng, bảng kê, báo cáo tổng hợp các đơn hàng/ hợp đồng mua và các sổ sách báo cáo khác liên quan theo nhu cầu quản trị của doanh nghiệp.