Quản lý mua hàng

Sơ đồ chức năng:

 • Khai báo các danh mục: nhà cung cấp, nguồn hàng,…
 • Khai báo giá mua theo ngày hiệu lực
 • Khai báo các chương trình giảm giá, chiết khấu của nhà cung cấp
 • Quản lý các đơn hàng mua: đầy đủ các thông tin, đơn vị nhận hàng.
 • Với hàng nhập nhẩu: phần mềm sẽ tự tính ra thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT…
 • Phẩn bổ chi phí mua hàng: theo số lượng hoặc theo giá trị
 • Trong trường hợp công ty mua hàng về nhập kho tại cửa hàng:
  • Khi nhận hàng thì cửa hàng nhập phiếu nhập kho
  • VPCT hạch toán hóa đơn.
 • Trong trường hơp thừa (thiếu) hàng trong định mức: thực hiện nhập (xuất) hao hụt, phần mềm tự động hạch toán
 • Trong trường hợp thừa (thiếu) ngoài định mức: thực hiện nhập (xuất) kho

Quy trình mua hàng: