Quản lý tập trung

Với chức năng quản lý tập trung của FTS Retail, mọi dữ liệu liên quan đến hàng hóa, thu chi, công nợ, giá bán, các chương trình khuyến mại,… của các cửa hàng sẽ được quản lý tập trung tại văn phòng tổng công ty. Người quản lý có thể dễ dàng thực hiện nghiệp vụ phân phối, quản lý cũng như kiểm soát hàng hóa tại từng siêu thị/cửa hàng ngay tại văn phòng công ty mà không cần đến trực tiếp các cửa hàng. Chức năng nay gồm một số nhiệm vụ chính sau:

  • Quản lý thông tin về tất cả các loại hàng đang được bày bán tại các siêu thị/cửa hàng, một cách đầy đủ và chi tiết như mã hàng hóa, tên hàng hóa, khối lượng, thông tin nhà cung cấp, giá bán, thông tin khuyến mãi… một cách hợp lý.
  • Quản lý thông tin khách hàng: danh mục khách hàng thân thiết, khách bán buôn, khách đã đăng ký nhận thông tin, khách hàng còn nợ tiền hàng….
  • Quản lý nghiệp vụ điều chuyển nội bộ từ kho công ty đến các cửa hàng hoặc điều chuyển hàng hóa giữa các điểm bán. Hàng hóa điều chuyển cũng được quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng, thời gian chuyển cũng như người chịu trách nhiệm…
  • Theo dõi và quản lý, ấn định giá bán cho toàn bộ hệ thống. Ghi nhận những thay đổi về giá để bắt kịp với những biến động thị trường.
  • Quản lý toàn bộ các chương trình khuyến mãi cũng như các kế hoạch marketing cho toàn hệ thống. Nắm bắt toàn bộ tình hình ngay tại Văn phòng chỉ với một vài thao tác đơn giản.
  • Theo dõi tình hình bán hàng tại từng siêu thị/cửa hàng cũng như trên toàn bộ hệ thống.
  • Cập nhật thông tin về doanh thu, công nợ, lượng hàng tồn kho,… theo thời gian thực và có thể xuất ra báo cáo theo yêu cầu của người quản lý.