Quản lý thu chi

Quản lý thu chi tại các cửa hàng là một việc vô cùng quan trọng, đòi hỏi yêu cầu rất cao đối với người quản lý. Quản lý không chặt chẽ sẽ dẫn đến thất thoát ngân sách và khó có thể chủ động trong công việc kinh doanh. Module Quản lý thu chi của FTS Retail là một trong những công cụ đắc lực trong việc quản lý thu chi của các cửa hàng, giúp quản lý tối ưu chi phí.

  • Quản lý thu chặt chẽ
  • Tạo thu tiền ngay sau khi khách hàng thanh toán
  • Tất cả phiếu thu được lưu trữ ngay trên phần mềm quản lý bán hàng để làm chứng từ đối chiếu khi cần thiết
  • Tổng hợp các khoản thu chi tiết theo giờ, giúp quản lý cửa hàng dễ dàng kiểm tra được số tiền thu vào của cửa hàng
  • Quản lý chi rõ ràng: Tất cả các khoản chi của cửa hàng như mua nguyên liệu, thanh toán điện nước, trả lương cho nhân viên,… cũng được lập phiếu chi và quản lý ngay trên phần mềm. Tất cả các khoản chi sẽ được thể hiện rõ trên màn hình hiển thị của phần mềm cùng với các thông tin về nhân viên thực hiện, về thời gian thực hiện giúp quản lý dễ dàng kiểm tra và đối chiếu thông tin khi cần.
  • Cho phép định nghĩa các lý do thu, chi một cách dễ dàng và khoa học
  • Danh sách chứng từ thu, chi được quản lý một cách khoa học để người dùng tiện theo dõi
  • Hỗ trợ kết xuất ra Excel