Quản lý vận tải

Sơ đồ chức năng:

Phần mềm Đáp ứng đầy đủ các khâu trong quy trình vận tải (Đơn hàng -> Lệnh vận chuyển -> Nghiệm thu -> Tính cước -> thu tiền.

Quản lý các nghiệp vụ đặc thù vận tải như: Tính toán tiêu hao nhiên liệu, chi phí cầu phà, tiền lương lái xe,…

Kết hợp module quản lý phương tiện để tính toán chi phí và quản lý: sửa chữa, thay thế vật tư trang thiết bị, bảo dưỡng sửa chứa thường xuyên,…

Tính toán giá thành vận tải.