TẬP HUẤN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CHO TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) là một trong 4 đơn vị dẫn đầu trên thị trường Việt Nam về bảo hiểm phi nhân thọ.

Với mô hình tổ chức lớn gồm Tổng công ty – 58 Công ty con và hơn 400 văn phòng giao dịch, PJICO đã xây dựng và áp dụng rất nhiêu hệ thống  lớn vào việc quản lý hoạt động doanh nghiệp.

FTS tự hào là nhà cung cấp, xây dựng và triển khai thành công cho PJICO Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp FTS Business Solution theo mô hình tập trung cho tất cả các đơn vị của PJICO với các hệ thống quản lý về:

  • Kế toán tài chính
  • Quản lý bồi thường xe cơ giới
  • Quản lý bảo lãnh viện phí & bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm con người
  • Quản lý tái bảo hiểm
  • Quản lý nhân sự tiền lương

Hệ thống được triển khai với CSDL được phân cấp theo từng cấp bậc trong mô hình tổ chức quản lý vừa đáp ứng yêu cầu về tính độc lập trong xử lý khai thác số liệu của từng đơn vị, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý và khai thác thông tin tập trung trong toàn Tổng công ty.

Năm 2019, FTS tiếp tục được tin tưởng lựa chọn là nhà cung cấp Hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử cho Tổng công ty bảo hiểm PJICO.

Phần mềm đươc xây dựng đáp ứng theo đúng Quy định của Nhà nước về hóa đơn điện tử và phù hợp với quy trình xuất hóa đơn của Tổng công ty bảo hiểm PJICO.

Cuối năm 2019, FTS cùng với PJICO đã tổ chức lớp tập huấn đào tạo phần mềm hóa đơn điện tử FTS với sự tham gia của hơn 200 cán bộ đại diện cho tất cả các đơn vị của PJICO.

1/1/2020 PJICO đã đưa phần mềm hóa đơn điện tử FTS vào sử dụng chính thức

Một số hình ảnh tập huấn phần mềm: