Tìm đối tác cá nhân và công ty hợp tác kinh doanh

Tìm đối tác hợp tác kinh doanh

Công ty cổ phần giải pháp First Trust (FTS) tìm kiếm các đối tác là các cá nhân, công ty cùng hợp tác kinh doanh các sản phẩm phần mềm kế toán, phần mềm quản trị doanh nghiệp.

Đối tác cá nhân

Các nội dung hợp tác bao gồm:

  • Đăng ký làm đối tác với FTS.
  • Giới thiệu khách hàng có nhu cầu phần mềm kế toán, phần mềm quản trị doanh nghiệp
  • Khi ký được hợp đồng thực hiện, FTS trích hoa hồng từ 10-15% giá trị hợp đồng.

Các đối tác là công ty

Các nội dung hợp tác bao gồm:

  • Hợp tác trong trong hoạt động phát triển thương hiệu, trao đổi logo.
  • Giới thiệu khách hàng cho nhau. Trong trường hợp đối tác giới thiệu khách hàng cho FTS, khi ký được hợp đồng, FTS sẽ trích hoa hồng ở mức từ 10-20% tùy theo giá trị hợp đồng.
  • Làm đại lý bán hàng, triển khai các sản phẩm và dịch vụ do FTS cung cấp.
  • Hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo về kế toán và phần mềm kế toán.

Chi tiết xin liên hệ info@fts.com.vn