Tổng công ty cổ phần bảo hiểm PJICO

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm PJICO

Thông tin khách hàng

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm PJICO thành lập ngày 15.06.1995, hoạt động theo mô hình cổ phần, là 1 trong 4 đơn vị dẫn đầu trên thị trường Việt Nam về bảo hiểm phi nhân thọ. Là công ty cổ phần bảo hiểm đầu tiên ra đời tại Việt Nam, PJICO luôn luôn không ngừng lớn mạnh, và đã có được một hình ảnh, một niềm tin thực sự trong tâm trí khách hàng.

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm PJICO

Thông tin triển khai phần mềm

FTS đã Xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp mô hình quản trị tập trung cho tổng công ty cổ phần bảo hiểm PJICO và gần 60 đơn vị con trên toàn quốc bao gồm:

  • Tài chính kế toán
  • Quản lý bồi thường XCG
  • Quản lý tái bảo hiểm
  • Quản lý NSTL
  • Quản lý bảo lãnh viện phí & bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm con người

CSDL được phân cấp theo từng cấp bậc trong mô hình tổ chức quản lý, vừa đáp ứng yêu cầu về tính độc lập trong xử lý khai thác số liệu của từng đơn vị, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý và khai thác thông tin tập trung trong toàn Tổng công ty.

Hệ thống sử dụng hạ tầng kết nối Internet, giảm thiểu chi phí đầu tư và vận hành.

Mô hình triển khai phần mềm tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm PJICO