Tổng công ty cổ phần GAS Petrolimex

Thông tin khách hàng

Tổng công ty cổ phần Gas Petrolimex với mạng lưới hoạt động khắp cả nước, hoạt động trong lĩnh vực:

 • Xuất nhập khẩu và kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và các loại khí hóa lỏng khác.
 • Nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai, xe bồn.
 • Bán khi dầu mỏ hóa lỏng cho ôtô.
 • Bán khí dầu mỏ hóa lỏng bằng đường ống.
 • Kiểm định,bảo dưỡng các loại vỏ bình gas.
 • Kinh doanh địa ốc và bất động sản.
 • Dịch vụ thương mại.
 • Tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt và các dịch vụ thương mại và dịch vụ có liên quan đến phục vụ kinh doanh gas.
 • Kinh doanh kho bãi, vận tải, vật tư thiết bị, phụ kiện.

Thông tin triển khai phần mềm tại Tổng công ty cổ phần GAS Petrolimex

FTS đã xây dựng và triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể FTS ERP bao gồm các phân hệ:

 • Quản lý kế toán
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Quản lý kho.
 • Quản ly vận tải
 • Quản lý bán lẻ

Quy mô triển khai: toàn bộ các đơn vị của Tổng công ty cổ phần Gas Petrolimex  gồm: Công ty  mẹ, 5 công ty con, 20 chi nhánh, 13 kho, 105 cửa hàng trên toàn quốc.

Hệ thống triển khai theo mô hình tập trung kết hợp phân tán, phân cấp dữ liệu theo 04 cấp:  Tổng Công ty > Công ty con > Chi nhánh > Cửa hàng, nhằm đáp ứng:

 • Tập trung số liệu để tổng hợp và hợp nhất báo cáo các cấp.
 • Khai thác thông tin quản trị trong toàn công ty nhanh chóng và chính xác.

Hệ thống sử dụng hạ tầng kết nối Internet, giảm thiểu chi phí đầu tư và vận hành.

Mô hình triển khai phần mềm tại Tổng công ty cổ phần GAS Petrolimex