Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

Thông tin Khách hàng

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), được thành lập theo Quyết định số 1250/QĐ-DKVN ngày 06/06/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Thương mại dầu khí (Petechim), Công ty Chế biến và Kinh doanh phân phối sản phẩm dầu mỏ (PDC). PVOIL chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/08/2018.

 

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

Tầm nhìn: Trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh doanh dầu thô và lĩnh vực chế biến, kinh doanh phân phối sản phẩm dầu.

Sứ mệnh: PVOIL không ngừng phấn đấu để nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp và hiệu quả trên hành trình phát triển hướng đến tương lai.

PVOIL luôn tạo ra môi trường làm việc tốt nhất để xây dựng một đội ngũ nhân lực chất lượng cao, chuyên nghiệp, luôn đoàn kết, gắn bó, tạo dựng niềm tin cho khách hàng, đối tác và không ngừng vươn tới những mục tiêu cao hơn trên hành trình phát triển hướng tới tương lai.

Thông tin triển khai phần mềm

FTS đang triển khai hệ thống Phần mềm quản lý xuất nhập và in phiếu xuất kho với quy mô 15 kho xăng dầu trên toàn quốc.

Các module triển khai gồm có:

  • Quản lý mua hàng/nhập kho
  • Quản lý bán hàng/ xuất kho
  • Quản lý kho
  • Hệ thống báo cáo