TOP 4 PHẦN MỀM KẾ TOÁN ĐƯỢC CÁC DOANH NGHIỆP FDI SỬ DỤNG PHỔ BIẾN.

 

Hiện nay ,thị trường có rất nhiều phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hay các DN FDI. Các doanh nghiệp này nên lựa chọn một công cụ quản lý phù hợp với môi trường kinh doanh, giúp DN dễ dàng tiếp cận với công tác kế toán Việt Nam cũng như tiết kiệm được chi phí đầu tư vào công nghệ thông tin.

1.Tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán cho doanh nghiệp FDI

a. Tính linh động và tính mở, tùy biến của hệ thống.

Các DN FDI nên chọn ứng dụng những phần mềm kế toán có tính linh hoạt và khả năng mở rộng cao. Những phần mềm này vừa đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán vừa tích hợp dễ dàng với các hệ thống khác. Phần mềm thiết kế với hệ thống mở, linh hoạt để điều chỉnh các tính năng không chỉ phù hợp với yêu cầu hiện tại mà còn sẵn sàng cho sự phát triển trong tương lại của doanh nghiệp cũng như sự biến động về chế độ kế toán của Bộ Tài Chính. Phần mềm thiết kế trên công nghệ hiện đại cho phép được sửa đổi, thêm bớt chức năng trong phân hệ (module), thay đổi màn hình giao diện, yêu cầu nghiệp vụ, báo cáo đầu ra phục vụ tốt nhất cho việc ra quyết định quản trị hiệu quả của doanh nghiệp

b. Đáp ứng đầy được hệ thống kế toán Việt Nam và Quốc tế:

Đối với DN FDI, việc tuân thủ theo các quy định của Việt Nam luôn được ưu tiên hàng đầu. Do mỗi quốc gia có hệ thống pháp luật và những quy định khác nhau nên các chiến lược điều hành của các DN FDI cũng phải phù hợp với văn hóa kinh doanh và môi trường kinh tế ở nơi đó. Ứng dụng một phần mềm kế toán phù hợp, DN sẽ thuận lợi hơn trong việc báo cáo thuế, báo cáo tài chính với đơn vị thuế trong nước. Phần mềm chuẩn theo hệ thống quốc tế nên khi gửi báo cáo về trụ sở ở nước ngoài cũng phù hợp với chuẩn chung.

c. Đa ngôn ngữ

DN FDI nên lựa chọn một phần mềm kế toán đa ngôn ngữ để phục vụ thuận lợi cho việc kiểm soát chi phí và theo dõi dòng tiền. Giao diện thân thiện, nhập liêu linh hoạt và đa ngôn ngữ Việt – Anh – Hàn- Nhật – Trung giúp nhà quản lý nước ngoài hoàn toàn có thể nắm vững chi tiết các dữ liệu được nhân viên kế toán thao tác mà không gặp rào cản về ngôn ngữ. Cung cấp các sổ sách, báo cáo tài chính và quản trị  trên 2 đồng tiền khác nhau cùng lúc giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống sổ sách, báo cáo bằng tiền Việt Nam Đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời có kết xuất các sổ sách, báo cáo cho các nhà đầu tư nước ngoài và công ty mẹ ở nước ngoài bằng một đồng tiền khác.

d. Tiết kiệm chi phí:

DN FDI khi mới đầu tư vào Việt Nam hay có xu hướng thuê ngoài dịch vụ kế toán để tiết kiệm chi phí. Giờ đây, nhiều công ty cung cấp phần mềm kế toán với mức phí ưu đãi nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp.

2. Phần mềm quản trị doanh nghiệp FDI:

2.1. Phần mềm kế toán FTS:

Giải pháp đa ngôn ngữ, đa tiền tệ của FTS  đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam. Ngoài tiếng Việt, phần mềm kế toán và giải pháp doanh nghiệp của FTS còn có giao diện và báo cáo bằng Tiếng Anh, tiếng nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Trung và Tiếng Lào.

Hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp của FTS có thể đồng thời cung cấp các sổ sách, báo cáo tài chính và quản trị trên 2 đồng tiền khác nhau, hai hệ thống tài khoản cùng lúc giúp cho các doanh nghiệp xây dựng hệ thống sổ sách, báo cáo bằng tài khoản cùng lúc giúp cho các doanh nghiệp xây dựng hệ thống sổ sách, báo cáo bằng tài khoản và tiền Việt Nam Đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời có thể kết xuất các sổ sách, báo cáo cho các nhà đầu tư nước ngoài và công ty mẹ ở nước ngoài bằng một đồng tiền khác và hệ thống tài khoản khác.

Phần mềm kế toán FTS giúp doanh nghiệp:

 • Quản lý doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh theo nhiều lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tự động tính toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
 • Lập bổ sung các nghiệp vụ hạch toán khác thông qua Phiếu kế toán khác, Phiếu bù trừ công nợ.
 • Xử lý các bút toán ngoài bảng
 • Tự động kết chuyển doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • Lập báo cáo tài chính.
 • Xử lý chênh lệch tỷ giá ngoại tệ theo nhiều phương pháp khác nhau
 • Cập nhập phiếu thu chi, tiền mặt tiền gửi, phiếu kế toán, các bút toán ngoài bảng.
 • Theo dõi sổ quỹ, các báo cáo và bảng kê liên quan.
 • Xử lý chênh lệch tỷ giá ngoại tệ theo phương pháp: Bình quân tức thời, bình quân cuối kỳ, nhập trước xuất trước, đích danh.
 • Tùy chỉnh theo các nghiệp vụ đặc thù khách hàng.

Phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp FTS ERP là giải pháp phù hợp với mọi doanh nghiệp FDI. Tích hợp các tính năng và đặc điểm nổi bật:

 Tính năng sản phẩm:

– Quản lý vốn bằng tiền

– Quản lý bán hàng

– Quản lý công nợ phải thu

– Quản lý công nợ phải trả

– Quản lý kho

– Quản lý sản xuất

– Quản lý thuế GTGT

– Quản lý hợp đồng vay, cho vay

– Quản lý tài sản

– Quản trị chi phí và giá thành.

– Kế toán tổng hợp.

Ưu điểm

–  Khả năng làm việc online

Hệ thống mở linh hoạt.

– Hỗ trợ đa ngôn ngữ, đa tiền tệ

– Công nghệ tiên tiến

Giao diện thân thiện và dễ sử dụng

– Tính ổn định

– Tính bảo mật.

Khách hàng:

 2.2. Phần mềm kế toán Misa

Phần mềm kế toán Misa tích hợp đầy đủ nghiệp vụ, báo cáo với giao diện song ngữ. Trong hệ thống báo cáo song ngữ Việt-Anh, Việt-Trung, chương trình tiếp tục bổ sung báo cáo Quỹ, báo cáo Ngân hàng, hỗ trợ các Doanh nghiệp FDI xem và in nhanh chóng báo cáo song ngữ từ phần mềm kế toán. Tính năng này đáp ứng nhu cầu thực sự cần thiết của các công ty con tại Việt Nam muốn gửi báo cáo cho Tổng công ty Nước ngoài, nhằm mục đích quản lý và đánh giá số liệu.

Ưu điểm:

 • Giao diện trực quan, dễ sử dụng cho người mới, chưa có kinh nghiệm
 • Cho phép cập nhật dữ liệu nhanh chóng: nhiều hóa đơn chi phiếu linh hoạt, các mẫu giấy tờ chứng từ theo quy định
 • Tạo nhiều cơ sở dữ liệu – mỗi đơn vị được thao tác trên các CSDL độc lập
 • Độ chính xác rất cao
 • Bảo mật dữ liệu cao

2.3. Phần mềm kế toán Bravo:

Bravo là phần mềm kế toán mở dành cho doanh nghiệp, dễ sử dụng, cung cấp đầu đủ các nghiệp vụ kế toán, mở rộng hỗ trợ sang quản trị doanh nghiệp và luôn cập nhật theo thông tư mới nhất của Bộ Tài Chính. Phần mềm cho phép doanh nghiệp triển khai hiệu quả các phần hành thuộc nghiệp vụ kế toán và tính năng áp dụng nhiều để hỗ trợ quản trị như theo dõi số sách kế toán, nắm rõ thu-mua bán hàng hóa, quản lý tài sản và hàng tồn kho, tính giá thành sản phẩm. Có thể chỉnh sửa – customize theo nhu cầu của doanh nghiệp. Hệ thống song ngữ giúp doanh nghiệp lên báo cáo chi tiết cho nhà đầu tư nước ngoài và công ty mẹ.

Khi doanh nghiệp có các giao dịch kinh tế phát sinh như: báo giá, hợp đồng, đơn đặt hàng (mua và bán), hóa đơn mua/ bán hàng…được thể hiện theo các loại ngoại tệ khác nhau (mỗi giao dịch đưuọc thực hiện theo 1 loại ngoại tệ). Lúc này phần mềm BRAVO sẽ cập nhật phát sinh kế toán đa tiền tệ (VND, USD, YPJ, EUR…) Hỗ trợ nhiều phương pháp tính chênh lệch tỷ giá ghi sổ. Quy đổi tất cả báo cáo sang bất kì đồng tiền nào khi người dùng nhập vào tỷ giá quy đổi, giúp việc thanh toán cho các hợp đồng, hóa đơn mua/ bán hàng cũng sẽ đa dạng.

 

Ưu điểm:

 • Tốc độ xử lý tốt
 • Cho phép xuất báo cáo ra Excel
 • Không cần cài đặt các phần mềm hỗ trợ
 • Truy xuất thông tin dễ dàng

2.4. Phần mềm kế toán 3Tsoft:

 • Phần mềm kế toán 3Tsoft cho phép bạn tải dữ liệu từ Excel mà vẫn giữ nguyên form và không bị lỗi như khi tải lên các phần mềm kế toán khác. Các dữ liệu tải lên từ Excel có thể là các chứng từ thu chi, nhập xuất hàng hóa,…
 • Phần mềm kế toán 3Tsoft hỗ trợ người dùng linh hoạt chỉnh sửa các mẫu báo cáo, in ấn chứng từ một cách dễ dàng.
 • Phần mềm hỗ trợ sao lưu và phục hồi dữ liệu trong trường hợp mất điện hoặc nghẽn mạng, đồng thời nâng cao khả năng truyền nhận dữ liệu dễ dàng giữa các máy tính trong nội bộ công ty.
 • Hỗ trợ tiếng Việt, Việt – Anh, Việt – Hàn, Việt – Trung, Việt – Nhật phù hợp với mọi công ty đa quốc gia.

Hướng dẫn sử dụng 3TSoft - Cập nhật diễn giải song ngữ từ excel ...

Ưu điểm:

 • Cập nhật dữ liệu từ excel
 • Kết xuất dữ liệu sang HTKK
 • Theo dõi song song 2 sổ sách thuế – nội bộ
 • Sửa mãu in báo cáo, chứng từ nhanh
 • Bảo mật, sao lưu dữ liệu tự động.
Contact Me on Zalo
Gọi ngay 090 456 6369