TRẠNG THÁI TIẾP NHẬN VÀ CHẤP NHẬN TRÊN HSKT

Quy trình cụ thể về việc trả thông báo 2 bước đối với hồ sơ khai thuế.
Bước 1: Người nộp thuế thực hiện ký, gửi HSKT ( Ngày ghi nhận nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế) trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Bước 2: Chậm nhất sau 15 phút, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trả Thông báo bước 1 về việc tiếp nhận/không tiếp nhận HSKT của NNT.
– Trường hợp không tiếp nhận, nêu rõ lý do, hướng dẫn xử lý để NNT thực hiện điều chỉnh HSKT.
– Trường hợp tiếp nhận HSKT của NNT, thông báo đề nghị người nộp thuế đợi Thông báo bước 2 về việc xác nhận HSKT của NNT.
Bước 3: Chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận HSKT điện tử của NNT trên Thông báo bước 1. Ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS) kiểm tra HSKT của NNT và trả thông báo chấp nhận/không chấp nhận HSKT của NNT.
– Trường hợp không chấp nhận, nêu rõ lý do, hướng dẫn xử lý để NNT thực hiện điều chỉnh HSKT. Sau khi, NNT thực hiện điều chỉnh HSKT và gửi lại CQT thì ngày ghi nhận nghĩa vụ nộp HSKT của NNT là ngày trên Thông báo bước 1 lần đầu của HSKT điện tử cùng kỳ.
– Trường hợp chấp nhận, thì thông báo cho NNT về việc chấp nhận. Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) thực hiện ghi nhận hồ sơ và hạch toán HSKT của NNT, trừ trường hợp cơ quan thuế phải xử lý thì cơ quan thuế thực hiện xử lý theo quy trình xử lý hồ sơ khai thuế trên trục truyền tin.
𝐊𝐄̂́𝐓 𝐋𝐔𝐀̣̂𝐍:
1/ MỌI NGƯỜI NỘP CÁC HỒ SƠ KHAI THUẾ MÀ ĐÃ ĐƯỢC TIẾP NHẬN RỒI MÀ SAU 1 NGÀY KHÔNG CÓ THÔNG BÁO CHẤP NHẬN CỦA CƠ QUAN THUẾ LÀ VIỆC CỦA CƠ QUAN THUẾ -> CHỜ TIẾP
2/ MỌI NGƯỜI THẤY THÔNG BÁO KHÔNG CHẤP NHẬN THÌ NHẤN VÀO CHI TIẾT ĐỂ XEM LÝ DO KHÔNG CHẤP NHẬN LÀ GÌ ĐỂ CHỈNH SỬA VÀ NỘP LẠI.
==>KHI NỘP LẠI CÓ CHẤP NHẬN CỦA CƠ QUAN THUẾ SAU NGÀY HẠN NỘP CŨNG KHÔNG SAO VÌ THUẾ SẼ TÍNH THEO THÔNG BÁO TIẾP NHẬN LÚC NỘP.
CHÚC CÁC BẠN NỘP THUẾ THÀNH CÔNG!
Contact Me on Zalo
Gọi ngay 090 456 6369