Trung tâm hội nghị quốc gia

Thông tin khách hàng

Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia (TTHNQG) là trung tâm đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được xây dựng dựa trên công nghệ tiên tiến và hiện đại bậc nhất hiện nay. TTHNGQ được coi là một công trình trọng điểm của đất nước, có ý nghĩa lịch sử và chính trị to lớn, có kiến trúc đẹp – hài hòa, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, trang trọng, vừa hiện đại phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, vừa mang đậm tính dân tộc, là biểu tượng về kiến trúc của Việt nam trong thế kỷ mới.

                                                                               Trung tâm hội nghị quốc gia

Thông tin triển khai phần mềm

Hiện nay FTS đang cung cấp giải pháp quản trị kế toán tài chính tập trung cho Trung tâm hội nghị quốc gia và 3 đơn vị thành viên: Trung tâm hội nghị quốc tế, Nhà khách 37 Hùng Vương, Khách sạn La Thành.