Trường Phổ Thông Liên Cấp Olympia

Thông tin khách hàng

Trường Phổ thông liên cấp OLYMPIA được thành lập từ năm 2010, là sự kế thừa và phát triển của hệ thống giáo dục Dream House. Được thiết kế bởi công ty Perkins Eastman (USA) trên diện tích 10,000m2 theo phong cách hiện đại và tiêu chuẩn chất lượng Hoa Kỳ, trường có 3 cấp học từ tiểu học tới trung học phổ thông. Với sứ mệnh đào tạo thế hệ những người Việt trẻ tự tin có đủ trí thức, tài năng và nhân cách, sẵn sàng hội nhập quốc tế, Nhà trường đã đặt mục tiêu cho chương trình giáo dục học sinh: “Không chỉ là kiến thức, OLYMPIA chuẩn bị hành trang cho học sinh trong suốt 12 năm theo học tại trường.

 

Trường Phổ thông liên cấp Olympia

Thông tin triển khai 

FTS tự hào là đơn vị cung cấp và triển khai thành công hệ thống quản trị doanh nghiệp góp phần cùng sư nghiệp phát triển hệ thống giáo dục  Trường Phổ thông liên cấp OLYMPIA. Hệ thống phần mềm gồm các phân hệ chính:

  • Quản lý kế toán tài chính.
  • Quản lý nguồn lực nhân sự tiền lương.
  • Quản lý ngân sách, học phí.
  • Quản lý hệ thống đặt ăn cho canteen trường
  • Quản  lý tuyển sinh