Trường Tiểu học Nguyễn Siêu

Trường Tiểu học Nguyễn Siêu (Tổ 59-Phố Trung Kính-Yên Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội) là một trong những đơn vị hành chính sự nghiệp đã và đang áp dụng các giải pháp kế toán tài chính do FTS cung cấp.