Ứng dụng cho mô hình chuỗi bán lẻ

Giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp FTS RETAIL hướng tới mô hình các chuỗi bán lẻ với nhiều điểm bán lẻ trên nhiều vị trí địa lý khác nhau.

Có thể triển khai toàn bộ chuỗi bán lẻ theo 2 mô hình sau (hoặc kết hợp đồng thời cả 2 mô hình):

  • Làm việc online: phù hợp với các chuỗi bán lẻ có tần suất bán hàng thấp, có thể bán hàng không thông qua phần mềm khi đường truyền Internet bị hỏng trong thời gian ngắn mà không gây ảnh hưởng nhiều.
  • Làm việc offline: Cần thiết với các chuỗi bán lẻ có tần suất bán hàng cao không thể hoạt động khi không có phần mềm. Trong mô hình này, cửa hàng có thể sử dụng phần mềm để bán hàng một cách bình thường ngay cả khi kết nối Internet bị ngắt.

Giải pháp phần mềm quản lý bán hàng FTS Retail cho phép khách hàng thực hiện các nghiệp vụ tập trung tại công ty mẹ, để có thể quản lý chặt chẽ hơn các cửa hàng bán lẻ:

  • Quản lý hàng hóa
  • Khai bao giá bán tập trung cho từng cửa hàng, cho tất cả các cửa hàng tại công ty mẹ.
  • Khai báo các chương trình chiết khấu, khuyến mãi cho từng cửa hàng, hoặc cho tất cả các cửa hàng tại công ty mẹ.
  • Nhập hàng, điều phối hàng hóa cho các cửa hàng tập trung tại công ty mẹ.
  • Quản lý hội viên, coupon tập trung tại công ty mẹ.

Đặc biệt, phần mềm quản lý bán hàng FTS Retail là một trong ít sản phẩm có khả năng thực hiện các nghiệp vụ quản lý tập trung tại công ty mẹ khi làm việc trong mô hình offline. Hầu hết các giải pháp khác trên thị trường chỉ có thể thực hiện các nghiệp vụ này theo mô hình online.