Ứng dụng cho mô hình phân cấp đơn vị

Giải pháp FTS hướng tới mô hình các doanh nghiệp với nhiều công ty con, chi nhánh trên các vị trí địa lý khác nhau.

 • Có thể tổ chức từ một đến nhiều cấp tùy theo yêu cầu
 • Theo nguyên tắc quản lý đơn vị cấp trên sẽ quản lý và xem dữ liệu của đơn vị cấp dưới mình
 • Các đơn vị con có thể có những hoạt động khác nhau, nghiệp vụ khác nhau.
 • Tự động các nghiệp vụ luân chuyển nội bộ trong hệ thống

Mô hình quản trị tập trung (ONLINE)

Dữ liệu toàn doanh nghiệp được triển khai tập trung tại một điểm giúp cho việc xử lý, khai thác được nhanh chóng và kịp thời. Việc theo dõi dòng tiền, tồn kho hàng hóa, doanh thu, công nợ trên toàn hệ thống được đáp ứng ngay lập tức chỉ với một lần kích chuột.

 • Cung cấp thông tin mọi lúc, mọi nơi.
 • Quản trị đầy đủ dòng thông tin luân chuyển giữa các bộ phận chức năng, giữa các đơn vị trong doanh nghiệp.
 • Hợp nhất báo cáo tài chính và báo cáo quản trị dễ dàng và nhanh chóng.
 • Giảm thiểu chi phí xây dựng hạ tầng CNTT và chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT.

Mô hình quản trị tập trung kết hợp phân tán (OFFLINE)

Dữ liệu được đồng bộ từ các đơn vị cấp dưới lên các đơn vị cấp trên, đảm bảo tại mỗi đơn vi cấp trên, có dữ liệu của toàn bộ các đơn vị cấp dưới. Đối với mỗi đơn vị cấp dưới, hệ thống dữ liệu và ứng dụng của đơn vị mình hoạt động một cách độc lập trong phạm vi đơn vị mình, không bị phụ thuộc vào các yếu tố và thành phần bên ngoài trong mô hình tổng thế. Đồng bộ thông tin giữa các đơn vị phân cấp được thực hiện một cách tức thời, đảm bảo tính xuyên suốt của hệ thống ứng dụng.

 • Đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa và xây dựng một hệ thống ứng dụng thống nhất.
 • Cung cấp thông tin cho việc thống kê và quản trị một cách tức thời tại mỗi đơn vị và tại các đơn vị cấp trên trong mô hình phân cấp.
 • Đảm bảo sự hoạt động độc lập của từng đơn vị, không phụ thuộc vào các cấu thành khác trong toàn bộ hệ thống như hạ tầng truyền thông, …
 • Chi phí xây dựng hạ tầng CNTT vừa phải, phù hợp với sự đầu tư của hầu hết các DN tại Việt Nam. Không cần xây dựng các Data Center, cũng như không cần có sự kết nối leased line giữa các đơn vị, chỉ thông qua kết nối Internet ADSL thông thường.