Hỗ trợ đa ngôn ngữ, đa tiền tệ

Giải pháp của FTS đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam. Ngoài tiếng Việt, phần mềm kế toán và giải pháp quản lý doanh nghiệp của FTS còn có giao diện và báo cáo bằng tiếng Anh, tiếng Nhật,  tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc và  tiếng Lào

Hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp của FTS có thể đồng thời cung cấp các sổ sách, báo cáo tài chính và quản trị trên 2 đồng tiền khác nhau, hai hệ thống tài khoản cùng lúc giúp cho các doanh nghiệp xây dựng hệ thống sổ sách, báo cáo bằng tài khoản và tiền Việt Nam Đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời có thể kết xuất các sổ cách, báo cáo cho các nhà đầu tư nước ngoài và công ty mẹ ở nước ngoài bằng một đồng tiền khác và hệ thống tài khoản khác.

Màn hình minh họa: Đăng nhập

Màn hình minh họa: Đăng nhập

Màn hình làm việc ngôn ngữ tiếng Hàn