Quản lý bán hàng

Với phân hệ phần mềm quản lý bán hàng của giải pháp FTS ERP, phần công việc trong chu trình bán hàng được tự động hóa, thời gian theo dõi và chi phí xử lý được giảm bớt. Điều đó trợ giúp rất nhiều cho bộ phận kinh doanh và bộ phận kế toán, các nhà lãnh đạo theo dõi được doanh thu và các khoản công nợ một cách chặt chẽ, nắm bắt được tình hình kinh doanh kịp thời để đưa ra những quyết định, chiến lược bán hàng, marketing chính xác.

Quy trình nghiệp vụ

Tính năng

 • Quản lý thông tin khách hàng: Không giới hạn số lượng khách hàng quản lý, lưu trữ đầy đủ thông tin khách hàng, phân loại khách hàng theo nhiều tiêu chí: tỉnh thành, quận huyện,…
 • Quản lý gía bán: Khai báo giá bán lẻ, giá bán theo từng khách hàng, nhóm khách hàng, khu vực thị trường, theo từng kho hàng hóa, sản phẩm theo từng thời gian hiệu lực.
 • Quản lý chính sách giá chiết khấu, khuyến mãi theo từng khách hàng, nhóm khách hàng, theo số lượng hàng mua.
 • Quản lý báo giá gửi cho khách hàng và chuyến số liệu sang đơn hàng và hóa đơn.
 • Quản lý hợp đồng bán hàng và các hạn mức công nợ theo giá trị tiền hàng, theo ngày thanh toán, theo số lượng mặt hàng của từng hợp đồng bán hàng.
 • Lập đơn hàng, cho phép phê duyệt hoặc không phê duyệt đơn hàng theo công nợ, hàng tồn kho.
 • Đối chiếu công nợ khách hàng, phân tích tuổi nợ, hạn mức công nợ để duyệt đơn hàng.
 • Xuất hàng bán: Lập phiếu xuất kho sau khi duyệt đơn hàng từ màn hình đơn hàng hoặc từ màn hình hóa đơn.
 • Xuất hóa đơn: Theo nhiều cách: Xuất hóa đơn ngay khi xuất kho, xuất hóa đơn độc lập, xuất hóa đơn trước khi xuất kho, xuất hóa đơn sau khi xuất kho. Cho phép lập hóa đơn từ màn hình đơn hàng hoặc phiếu xuất kho.
 • Theo dõi giao hàng từng phần.
 • Theo dõi hàng bán không qua kho, hàng bán trả lại. Tạo các bút toán điều chỉnh khi có hàng bán trả lại.iố lượng từ đơn hàng lên hóa đơn mà không cần nhập lại.
 • Kết nối sang phân hệ kế toán tiền thu tiền hàng, quản lý công nợ phải thu khách hàng, phân hệ quản lý kho để cập nhật số lượng tồn kho, phân hệ kế toán tổng hợp để chuyển số dư vào sổ cái.
 • Khai thác báo cáo bán hàng, sổ chi tiết bán hàng, nhật ký bán hàng, bảng kê đơn hàng, hợp đồng, Báo cáo tình trạng của các đơn hàng, Báo cáo tổng hợp về tình hình tiêu thụ hàng hóa …
Màn hình minh họa: Đơn hàng
Màn hình minh họa: Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho
Màn hình minh họa: Báo cáo bán hàng